top of page

 INNOVASJON...

Alle ønsker innovasjon! Det finnes ingen innovasjon uten mye prøving og feiling. Innovasjon = prøving og feiling. Vi i Norge er flinke til å prate om innovasjon, men mindre flink i å "gjøre det". Fellesskapet burde skape en arena/treningsenter der prøving og feiling er greit og ikke koster for mye. 

I dag har vi muligheten til det gjennom nye rimelige teknologimuligheter. 

Innovasjon.jpg

Av hensyn til miljøet

I siste FN `s klimarapport (per 2019) slåes det fast at jorden ikke klarer en helt nødvendig omstilling uten at forbruket vårt går betraktelig ned. Skal vi fortsette å oppretteholde en god velferd og de mange goder vi tar for gitt, MÅ vi begynne å DELE! Dette er noen av hovedtankene bak et Folkeverksted i kombinasjon med et utlånsbibliotek for produkter.

I et Folkeverksted lærer vi også å ta vare på/reparere utstyr som er gått i stykker. Det igjen danner grunnlaget til at biblioteket kan låne ut utstyr som Folkeverkstedet reparerer. Du som eier en kano. Hvor ofte bruker du den egentlig? Hvorfor ikke la andre ha glede av den når du ikke bruker? 

Innovasjon.jpg

Samle generasjoner

I alt for få institusjoner i dagens samfunn har vi samlingspunkt for alle generasjoner. Spesiellt innenfor læring og utvikling. Det er kjempeviktig at gammel kunnskap formidles til yngre generasjoner, men det er ikke bestandig like lett i familiære situasjoner. Foreldre eller besteforeldre`s aktiviteter er ofte ikke "kult" nok for ungdommer. Det blir ofte lettere når de ser andre ungdommer som liker det far eller mor holder på med, og som de feks lærer bort i et folkeverksted. 

1.jpg

VI TRENGER HVERANDRE

Kvæfjord er en liten kommune, og for at ikke ildsjeler skal brenne seg ut, bær det bli lettere å dele oppgavene. Dette fungerer best når folk møtes. Å invitere til dugnad på Facebook gir liten respons. Vi må begynne å SE hverandre!

frivillig-organisasjon.jpg

Jobber forsvinner

Vi vet per i dag at mange tusen jobber vil bli automatiserte i framtiden. Omstilling og ny læring må bli lett, gøy, er helt essensielt om man skal klare å henge med. Da har man valget; Skal vi gi opp eller ta styringen? Det er som oftes lettere om man drar i lag. 

NyeJobber_3.jpg

MINDRE FORSKJELLER

En av vår tids største utfordringer er økende forskjeller i innteksgrunnlaget. Med å lage et felles spleiselag på produkter i det offentlige, vil ikke behovet for å eie være like stor. Det kan tenkes at status i framtiden opprettes med å gi minst mulig fotavtrykk etter seg (ved å eie minst mulig). 

6a54a0bdf4b94fb7985ad9d9ad2953dd.jpg

TIDEN ER OVERMODEN 

Aldri før har det vært lettere å bruke avansert teknologi som ikke har høye kostnader. Produksjon og produktutvikling er blitt demokretisert og tilgjennelig for alle. Andre fattige land har forstått dette og har en rivende utvikling. 

 

Tar vi ikke hånd om teknologien blir vi fort en 3-verden, der kapitalsterke stor teknologbedrifter kjøper opp Norske resusser. Dessuten taper Nord-Norge store verdier ved ikke å foredle naturresussene selv. 

Elgen.jpg

Innovasjon igjen

Det meste av forskning innen innovasjon viser at best innovasjon oppstår når folk med ulike bakgrunner og fagområder møtes. Dette er taken bak et folkeverksted. Her er alle velkommen uansett bakgrunn, alder og erfaring.

dsc_0045.jpg
bottom of page